Disclaimer

Hoewel de informatie is ontleend aan betrouwbare bronnen, kan Stichting Ambulante Handel niet instaan voor de juistheid en volledigheid daarvan. De informatie kan zonder nadere berichtgeving worden gewijzigd. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie. Aan de verstrekte informatie kunt u dan ook geen rechten ontlenen. Stichting Ambulante Handel, haar directie en haar medewerkers, aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik, misbruik, het vertrouwen op of het nalaten van acties ondernomen naar aanleiding van de informatie op de site(s).

Alle opgenomen informatie in de ruimste zin van het woord is in eigendom of in licentie van Stichting Ambulante Handel, tenzij anders vermeld. De eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site(s). Het is niet toegestaan de inhoud van de site(s) voor commerciële doeleinden te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of aan derden beschikbaar te stellen.

Het Nederlands recht is van toepassing.

goedkope verzekeringen afsluiten - © 2009 rifra.nl - sitemap - disclaimer